Meer geschiedenis

De aankleding

Nadien is er in de loop der jaren van alles gebeurd om het geheel te maken zoals het nu is. Een keet werd aangeboden door de Firma Van Doorn. Deze werd omgebouwd tot kantine. Er kwam een aansluiting op electriciteit en op de waterleiding. Iemand wist enige lichtmasten te bemachtigen. Die werden neergezet zodat er een goede verlichting kwam op de baan. Er is nu een mooie baan, prachtig beschut speciaal tegen de oostenwind. Het enige nadeel is dat deze baan verschrikkelik afhankelijk is van de grillen van de Waal. Is de waterstand laag dan moet er water bijgepompt worden. Er moest dus een pomp gekocht worden. Iemand wist een oude pomp en de vereniging was gered. Was het probleem laag water nu opgelost, hoog water blijft nog altijd een heel groot probleem.

de grill van de waal

De grillen van de Waal stelt de ijsclub voor grote problemen.

Geeft de waterstand in Keulen meer dan zeven meter aan, dan begint de ellende. Alle losse spullen moeten elders worden opgeslagen en dat is geen kleinigheid. Is het water gezakt, dan is de eerste gang naar de Crob om de kantine te bekijken en dan maar hopen dat er geen grotere schade is dan wat scheef gezakte pannen. Dan begint de schoonmaak, allerei vieze troep moet weggeschept worden en weggespoten worden. Pas daarna kunnen alle materialen weer teruggebracht worden. In 1989 is in samenwerking met visvereniging 'De Elft', die de kantine 's zomers gebruikt, de keet dusdanig verstevigd dat de angst voor instorten van de kantine als die weer volloopt, voorbij is.